Ilmoitus haittatapahtumaepäilystä / lääketurvatiedosta

MSD Logo musta - vihreä

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Tiedon vastaanottaja MSD:llä

(Vain MSD:n työntekijät täyttävät seuraavat kohdat. Mikäli et ole MSD:n työntekijä, siirry suoraan kohtaan Tiedon antaja (raportoija))

Huom! Muista toimittaa muistiinpanot lääketurvaosastolle.

Tiedon antaja (raportoija)


Potilas


Epäilty lääke

(biologisista valmisteista aina)
(haittatapahtuma, oireet, alkamis- ja loppumispäivä, mahdollinen hoito)
(nimi, vahvuus, käyttöaihe, annos, aloitus- ja lopetuspäivämäärät)

Copyright © 2009-2016 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co.,Inc.,Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.